:::
XOOPS輕鬆架快速上手

XOOPS 輕鬆架 20160603 架站系統包(XOOPS 2.5.7.2)可以在php v7.1.1 上執行嗎

2017-02-06 17:06:04
請問一下 install_1.2_20160603.zip 可以在php 7.1.1 上執行嗎? 我的主機是 xampp-portable-win32-7.1.1-0-VC14
Apache 2.4.25, MariaDB 10.1.21, PHP 7.1.1, phpMyAdmin 4.6.5.2, OpenSSL 1.0.2, XAMPP Control Panel 3.2.2,
2017-02-07 09:43:45
2017-02-07 09:46:54
目前不行,PHP7 只能裝 XOOPS 2.5.8 以上版本

2017-02-22 12:00:58
謝謝您的說明
:::

計數器
今天: 869869869
昨天: 1463146314631463
總計: 1064379106437910643791064379106437910643791064379